تنهایی‌ام را با تو قسمت می‌کنم بلاگ

تحصیل در رومانی 0

تحصیل در رومانی

ممکنه براتون سوال پیش بیاد اینهمه دانشجو و متقاضی برای تحصیل در رومانی برای چی این کشور رو انتخاب  کردند! اگه اسم رومانی رو شنیدی ولی دلیلی پیدا نکردی که بری تحصیلت رو در...